بیا بازرَس که بالا بار اَگَردِت

دُختُ هُرُستی کَلَندَر اَهُندِن
هُرُستی کار بُکُنی بازرس نَهُندِن
یا الله بُگو
وَختی حسین اَتا وَالله آبِرو ایشَه
کَشیدَه راست اَکُنت اَزَنت پا گوشَه
یا الله بُگو
وَختی حسین اَتا، حسین ناخدایی
دُختُ کار بُکُنی وُ مَکُنی نِگاهی
یا الله بُگو
بیا بازرس که بالا بار اَگَردِت
تُفَنگ بر کولَه و بازار اَگَردِت
یا الله بُگو
تفنگ بر کولَه و شمشیر حَمایِل
به دُورِ خُنه‌ی نُمزاد اَگَردِت
یا الله بُگو
بیا بازرس که بارا بازرسی کن
برو کارخُنَه‌ی خُنجی سَررَسی کن
یا الله بُگو
خریدَم جیمَه معصوم بُدوزَه
اگر معصوم نَدوزَه کِه بُدوزَه
یا الله بُگو
اگر معصوم نَدوزَه کِه بُدوزَه
کَشُم آهی که سیم‌بالا بسوزَه
یا الله بُگو
سیم‌بالا نَدیدَم یَک زنِ پاک
تمام کَر کور اُ روشُن پُر از خاک
یا الله بُگو
به کُربُنِ زنِ سریغی وُ آه
کَشیدَن سُرمَه وُ واکَر وامِصوا
یا الله بُگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت نصرک