صالح آتون

صالح آتون یکی از خوانندگان قدیمی هرمزگان است که آثار بسیاری از خود به جا گذاشته است.

وب‌سایت نصرک